Alla inlägg taggade: svenska som andraspråk

Svenska idiom

Det är vardagsuttrycken, de så kallade idiomen, som sätter färg på ett språk. De ger språklig tyngd och stimulans i våra samtal och diskussioner. De hjälper oss att uttrycka mer komplicerade tankar som det annars kan vara svårt att sätta ord på. I litteraturen ger de extra krydda åt innehållet. Svenska idiom vänder sig till alla som lär sig svenska och framför allt till dem som inte har svenska som modersmål. Boken innehåller ungefär 5000 fasta uttryck med förklaringar. Med sina inbyggda nycklar och länkar ger den läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket. Till ordboken finns även en särskild övningsbok. Den behandlar cirka 300 frekventa vardagsuttryck i varierade övningar. Övningsboken ger en möjlighet att förstå och arbeta mera fördjupat med ordboken. Svenska idiom har utarbetats av Hans Luthman, erfaren pedagog och författare.