Information

Idiom om bakfoten?

Fötter. Foto: Lev Dolgachov/depositphotos.com.

I en artikel i Svenska Dagbladet nyligen stod det att det ofta sker ”sammanblandningar mellan uttryck som innehöll samma ord”. Därför har vi samlat tio olika uttryck om/med fötter nedan. Ha ordentligt på fötterna när du använder uttryck om fötter!

Använda apostlahästarna
Gå till fots.
Exempel:
”Förr i världen fick man använda apostlahästarna när man skulle förflytta sig en längre sträcka.”

Få kalla fötter
Plötsligt bli rädd; inte våga vara med längre.
Exempel:
”När han insåg att riskerna var stora fick han kalla fötter.”

Få något om bakfoten
Inte förstå eller uppfatta rätt; missuppfatta något.
Exempel:
”Var det verkligen i dag som vi skulle ha möte? Det har jag helt fått om bakfoten.”

Gå i någons fotspår
Välja samma yrke som någon; välja samma bana som någon.
Exempel:
”Sonen följde i faderns fotspår och blev lantbrukare han också.”

Ha ordentligt på fötterna
Kunna mycket; vara väl förberedd.
Exempel:
”Det gäller att ha ordentligt på fötterna när man diskuterar svåra frågor.”

På stående fot
Genast; på stunden.
Exempel:
”Jag kan på stående fot inte säga om vi måste minska på personalen.”

Rösta med fötterna
Man väljer den politik som är bra för ens egen ekonomi; plånboken får bestämma ens politiska val.
Exempel:
”Många pensionärer röstar med fötterna och bosätter sig utomlands för att skatterna där är lägre.”

Stryka på foten
1. Få ge sig.
2. Något får ge vika för något annat.
Exempel:
1. ”Löparen orkade inte hela distansen utan fick stryka på foten under det sista varvet.”
2. ”Kvaliteten fick stryka på foten när det skulle sparas.”

Sätta ner foten
Säga ifrån; protestera mot något.
Exempel:
”Det gäller att våga sätta ner foten när man tycker att något är helt fel.”

Visa framfötterna
Visa vad man kan eller duger till; visa vad man förmår.
Exempel:
”Ibland gäller det att våga visa framfötterna så att människor tar en på allvar.”

Samtliga idiom, förklaringar och exempelmeningar är hämtade ur Svenska idiom av Hans Luthman.

Foto: Lev Dolgachov/depositphotos.com.