Alla inlägg taggade: svenska idiom

Ta sig en tupplur. Foto: Dmitrii Fadeev (tupp) & Aleksandr Belugin (lur).

Ta sig en tupplur

Ett idiom med förklaring och exempelmening hämtat ur Svenska idiom av Hans Luthman. Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i två steg, dels i form av förklaringar, dels i en vardagsnära kontext som visar typisk användning av uttrycket. Vid synonyma uttryck fungerar sökordet som länk till andra uttryck i ordboken, vilket leder till fördjupad förståelse. Ordboken innehåller cirka 5000 fasta uttryck. Övningsboken tar upp ungefär 300 frekventa vardagsuttryck i varierade övningar. Köp Svenska idiom hos Adlibris Köp Svenska idiom hos Bokus Köp e-boken Svenska idiom hos Adlibris Köp e-boken Svenska idiom hos Bokus Köp övningsboken till Svenska idiom hos Adlibris Köp övningsboken till Svenska idiom hos Bokus Eller köp Svenska idiom i din lokala bokhandel.

Vara som hund och katt? Foto: Ong Kok Keat/depositphotos.com.

Vara som hund och katt

Ett idiom med förklaring och exempelmening hämtat ur Svenska idiom av Hans Luthman. Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i två steg, dels i form av förklaringar, dels i en vardagsnära kontext som visar typisk användning av uttrycket. Vid synonyma uttryck fungerar sökordet som länk till andra uttryck i ordboken, vilket leder till fördjupad förståelse. Ordboken innehåller cirka 5000 fasta uttryck. Köp Svenska idiom hos Adlibris Köp Svenska idiom hos Bokus Köp e-boken Svenska idiom hos Adlibris Köp e-boken Svenska idiom hos Bokus Eller köp Svenska idiom i din lokala bokhandel.

Hinjärv, Finland. Foto: Dan Abelin.

Få vatten på din kvarn med svenska idiom

I dag – på världsvattendagen 22 mars – vill vi inte att någon ska hamna i bakvattnet. Därför har vi samlat tio olika uttryck om och med vatten nedan. Det har runnit mycket vatten under broarna Det har hänt mycket; utvecklingen har inte stått stilla. Exempel: – Förra gången hade ni helt andra planer? – Ja, men sedan dess har det hunnit rinna mycket vatten under broarna. Det är som att hälla vatten på en gås Det verkar inte hjälpa att man säger till honom; han verkar inte bry sig. Exempel: ”Vi har bett honom flera gånger att ta bort skräpet men det är som att hälla vatten på en gås.” En droppe i havet Väldigt lite; en fis i rymden. Exempel: ”De pengar man skänker till utvecklingsländerna känns ibland som en droppe i havet. Det skulle behövas mycket mer.” Få vatten på sin kvarn Få rätt; få stöd för sin åsikt. Exempel:  ”Ingen trodde på vad han sa först men nu verkar det som om han får vatten på sin kvarn.” Gå över ån …

Fingrar och händer. Foto: mangostock/depositphotos.com.

Sätt fingret på idiomen

Förra veckan fick du lära dig tio uttryck om fötter. I dag har vi samlat tio olika uttryck om/med fingrar och tummar nedan. Sätt fingret på fler idiom! Ha ett finger med i spelet Ligga bakom något; vara inblandad. Exempel: ”Jag undrar hur tjuvarna kunde veta var pengarna låg? Kanske att någon av personalen har ett finger med i spelet?” Ha gröna fingrar Få krukväxter att växa bra; ha god hand med växter. Exempel: ”Dina växter verkar trivas bra. Du har verkligen gröna fingrar.” Se genom fingrarna Inte bli irriterad på en småsak; överse med något. Exempel: ”Man kan inte kräva att små barn alltid ska lyda. Ibland får man se genom fingrarna när de gör något dumt.” Slå någon på fingrarna Vara bättre än någon; överträffa någon. Exempel: ”Han känner till de flesta kungar och årtal i historien. Här är det inte många som slår honom på fingrarna.” Sätta fingret på något Veta exakt vad det handlar om; veta bestämt. Exempel: ”Det är något som inte stämmer, men jag kan inte sätta fingret på …

Fötter. Foto: Lev Dolgachov/depositphotos.com.

Idiom om bakfoten?

I en artikel i Svenska Dagbladet nyligen stod det att det ofta sker ”sammanblandningar mellan uttryck som innehöll samma ord”. Därför har vi samlat tio olika uttryck om/med fötter nedan. Ha ordentligt på fötterna när du använder uttryck om fötter! Använda apostlahästarna Gå till fots. Exempel: ”Förr i världen fick man använda apostlahästarna när man skulle förflytta sig en längre sträcka.” Få kalla fötter Plötsligt bli rädd; inte våga vara med längre. Exempel: ”När han insåg att riskerna var stora fick han kalla fötter.” Få något om bakfoten Inte förstå eller uppfatta rätt; missuppfatta något. Exempel: ”Var det verkligen i dag som vi skulle ha möte? Det har jag helt fått om bakfoten.” Gå i någons fotspår Välja samma yrke som någon; välja samma bana som någon. Exempel: ”Sonen följde i faderns fotspår och blev lantbrukare han också.” Ha ordentligt på fötterna Kunna mycket; vara väl förberedd. Exempel: ”Det gäller att ha ordentligt på fötterna när man diskuterar svåra frågor.” På stående fot Genast; på stunden. Exempel: ”Jag kan på stående fot inte säga om …

Svenska idiom

Det är vardagsuttrycken, de så kallade idiomen, som sätter färg på ett språk. De ger språklig tyngd och stimulans i våra samtal och diskussioner. De hjälper oss att uttrycka mer komplicerade tankar som det annars kan vara svårt att sätta ord på. I litteraturen ger de extra krydda åt innehållet. Svenska idiom vänder sig till alla som lär sig svenska och framför allt till dem som inte har svenska som modersmål. Boken innehåller ungefär 5000 fasta uttryck med förklaringar. Med sina inbyggda nycklar och länkar ger den läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket. Till ordboken finns även en särskild övningsbok. Den behandlar cirka 300 frekventa vardagsuttryck i varierade övningar. Övningsboken ger en möjlighet att förstå och arbeta mera fördjupat med ordboken. Svenska idiom har utarbetats av Hans Luthman, erfaren pedagog och författare.