Information

Vara som hund och katt

Vara som hund och katt? Foto: Ong Kok Keat/depositphotos.com.

Vara som hund och katt

Ofta vara osams för att man tycker olika; ofta råka i luven på varandra.
Exempel:
De är ofta som hund och katt.

Ett idiom med förklaring och exempelmening hämtat ur Svenska idiom av Hans Luthman.

Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i två steg, dels i form av förklaringar, dels i en vardagsnära kontext som visar typisk användning av uttrycket. Vid synonyma uttryck fungerar sökordet som länk till andra uttryck i ordboken, vilket leder till fördjupad förståelse. Ordboken innehåller cirka 5000 fasta uttryck.

Svenska idiom på förlagets webbplats

Köp Svenska idiom hos Adlibris
Köp Svenska idiom hos Bokus
Köp e-boken Svenska idiom hos Adlibris
Köp e-boken Svenska idiom hos Bokus
Eller köp Svenska idiom i din lokala bokhandel.